21 juni 2021

Voltado investeert in AED's in voertuigen

Verhogen van de veiligheid is helaas vaak het gevolg van een ernstige gebeurtenis. Voltado B.V. heeft geïnvesteerd in AED's in zijn voertuigen, zodat bij calamiteiten de eerste noodzakelijke hulp kan worden geboden. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid op projectlocaties waar Voltado B.V. werkzaam is, maar ook bij noodsituaties thuis en onderweg. Vanaf begin juni zijn de inzet van de AED's mogelijk gemaakt door de snelle levering door Alex Rolfes van Seflor.
Laat deze actie voor vele bedrijven een voorbeeld zijn!
#AED #veiligheid #safety #firstaid #veiligwerken #EHBO