TenneT - Realisatie station VVL380 en Wintrack verbinding VVL-EOS

Projectomschrijving

TenneT bouwt tussen het hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. Het project  draagt bij aan de betrouwbaarheid van het (Europese) elektriciteitsnet zodat meer duurzaam opgewekte energie kan worden getransporteerd en vraag en aanbod over een groter gebied in balans kunnen worden gebracht. Deze nieuw te bouwen verbinding is ontworpen als een 4 x 380 kV verbinding en is 40 kilometer lang. Dit betekent dat de masten en de funderingen worden gebouwd voor een 4-circuit 380 kV verbinding. Het station wordt uitgevoerd als een triple-rail 380 kV station met 6 stuks 220/380 kV transformatoren.

Voltado levert

Interface manager, verantwoordelijk voor het beheren van interfaces tussen de deelsystemen (fundaties, masten, geleiders, velden, kabels) tijdens ontwerp en constructie. Verifiëren en valideren van de functionaliteit van het inbedrijfstelling proces m.b.t. de raakvlakken. Ondersteunen van het Project Initiatie team bij aanbestedingen en contracten van de aannemers. Evalueren van het ontwerp en de constructie van alle systemen en subsystemen van het Grid-aansluitingssysteem om de gewenste functionaliteit te bereiken. Verantwoordelijk voor primair risico-en raakvlakkenbeheer. Bijdragen aan projectplannen, voortgangs- en uitzonderingsverslagen, beslissingsdocumenten, evaluaties en implementatie van Project Steering Group (PSG) beslissingen.

Vragen over dit project?

Neem gerust contact op met Omar Guldenaar (omar@voltado.nl)  

Bekijk meer projecten