Factory Acceptance Tests (FAT)

Voltado is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitscontroles in het ontwerpproces en productieproces van hoogspanningscomponenten bij internationale multinationals. Deze controles vinden plaats op vooraf geïdentificeerde stop- en bijwoonpunten op basis van het risicoprofiel.

Voltado kan zowel het kwaliteitsborgingsproces invullen voor de eindgebruiker, zoals netbeheerders of industrie, maar kan deze rol ook invullen vanuit de fabrikant. Integriteit staat daarbij voor Voltado het hoogst aangeschreven, waardoor deze rollen vanzelfsprekend niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

Voltado is door TenneT gekwalificeerd voor het uitvoeren van fabrieksacceptatietesten (FAT) voor de volgende componenten op alle spanningsniveaus (50 kV, 110 kV, 150 kV, 220 kV, 380 kV):

  1. Gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS)
  2. Hybride gasgeïsoleerde schakelinstallaties (HGIS)
  3. Vermogensschakelaars
  4. Scheiders en aarders
  5. Instrumentatie transformatoren
  6. Overspanningsafleiders
  7. Muurdoorvoeringen

Als Voltado de kwaliteitscontroles uitvoert heeft u als eindgebruiker de zekerheid dat de bestelde componenten voldoen aan de gestelde specificaties. Eventuele afwijkingen rapporteren wij onmiddellijk met u, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden om de vereiste kwaliteit te borgen.

Hier vindt u een overzicht van FAT en SAT projecten die door Voltado zijn uitgevoerd.