TenneT - Duurzaam op Land

Projectomschrijving

Het district Duurzaam op Land heeft als taak om windparken en zonneparken tijdig aan te sluiten op het hoogspanningsnet, opdat de energiedoelstellingen zoals verwoord in het Energieakkoord worden gehaald. Om deze projecten te realiseren moet er nauw worden samengewerkt met de regionale netbeheerders en interne service providers.

Voltado levert

Projectmanager, verantwoordelijk voor het de algehele projectaansturing vanaf project initiatie, engineering, aanbesteding tot en met uitvoering en oplevering.

Vragen over dit project?

Neem gerust contact op met ons (info@voltado.nl)

Bekijk meer projecten